Išrinkta nauja LLŽKA valdyba

Pranešame, kad darbą pradėjo naujoji LLŽKA valdyba, išrinkta 2023-12-08 Neeiliniame visuotiniame narių susirinkime. Pirmojo posėdžio metu, kuris įvyko 2023-12-14, Asociacijos pirmininke išrinkta Barbora Jarašūnė.

Darbo LLŽKA Valdyboje nepratęsus ilgametėms LLŽKA narėms, steigėjoms Daivai Šniukaitei ir Rasai Siudikienei, vadovaujantis LLŽKA įstatų 3.2.3. punktu, suteiktas garbės narių statusas už ypatingus nuopelnus skatinant žindymą, kuriant ir stiprinant Asociaciją. Garbės narės atleidžiamos nuo narių mokesčių, bet išlaiko visas nario teises.

Atsinaujinus valdybai, Asociacijos laukia naujas etapas, todėl tikimės draugiško ir aktyvaus narių įsitraukimo, kad galėtume visi kartu tobulinti ir plėsti Asociacijos veiklą siekdami kokybiškos, moksliniais įrodymais pagrįstos sveikatos priežiūros, pagalbos ir konsultacijų žindymo ir laktacijos klausimais besilaukiančioms ir žindančioms moterims bei jų šeimos nariams.

LLŽKA valdyba

Komentarų nėra.

Parašykite komentarą