Lietuvoje dirba šios Tarptautinės egzaminuotojų tarybos pripažintos laktacijos konsultantės ir LLŽKA narės:

  1. Daiva Šniukaitė (IBCLC – nacionalinė koordinatorė) 2004, 2009, 2014, 2019
  2. Rasa Siudikienė (IBCLC) 2011, 2016
  3.  Audronė Mulevičienė (IBCLC) 2014, 2019
  4. Dalia Stonienė (IBCLC), 2017
  5. Asta Vilpišauskienė (IBCLC) 2011, 2016
  6. Barbora Jarašūnė, (IBCLC) 2020
  7. Vaidilė Jakaitė (IBCLC) 2020
  8. Diana Marcinkevičienė (IBCLC) 2021

Tarptautinės egzaminuotojų tarybos sertifikuotų laktacijos konsultantų kvalifikacinis pažymėjimas galioja 5 metus. Kas 5 metus jiems reikia atnaujinti profesinę kvalifikaciją tarptautiniais kreditais ir kas 10 metų perlaikant kvalifikacinį egzaminą. Prie kiekvieno konsultanto pažymėti jo pažymėjimo išdavimo ar pratęsimo metai.

Pastaba. Lietuvos laktacijos ir žindymo konsultantų asociacija vienija Tarptautinės egzaminuotojų tarybos pripažintus tarptautinius laktacijos konsultantus (IBCLC), sveikatos priežiūros specialistus ir kitų profesijų atstovus, fizinius ir juridinius asmenis, kurie skatina ir palaiko žindymą ir gina vaikų teisę į jį, tačiau tiesiogiai pagalbos žindyvėms neteikia. Jeigu turite žindymo sunkumų, rekomenduojame kreiptis į VšĮ “Pradžių pradžia“.