Lietuvoje yra šios Tarptautinės egzaminuotojų tarybos pripažintos laktacijos konsultantės:

1. Rima Kurtinaitienė (IBCLC) 2014

2. Oksana Laurinavičienė (IBCLC) 2014

3. Audronė Mulevičienė (IBCLC) 2014

4. Rasa Siudikienė (IBCLC) 2011, 2016

5. Vilija Sniečkuvienė (IBCLC) 2011, 2016

6. Dalia Stonienė (IBCLC), 2017

7. Daiva Šniukaitė-Adner (IBCLC – nacionalinė koordinatorė) 2004, 2009, 2014

8. Asta Vilpišauskienė (IBCLC) 2011, 2016

Pastaba. Lietuvos laktacijos ir žindymo konsultantų asociacija vienija Tarptautinės egzaminuotojų tarybos pripažintus tarptautinius laktacijos konsultantus (IBCLC), sveikatos priežiūros specialistus ir kitų profesijų atstovus, fizinius ir juridinius asmenis, kurie skatina ir palaiko žindymą ir gina vaikų teisę į jį, tačiau tiesiogiai pagalbos žindyvėms neteikia. Jeigu turite žindymo sunkumų, rekomenduojame kreiptis į VšĮ “Pradžių pradžia“.