2012 metų kovo 8-ąją dieną įsteigta Lietuvos laktacijos ir žindymo konsultantų asociacija, siekiant suburti visus besidominčius moterų laktacijos ir kūdikių žindymo klausimais ir kartu spręsti kylančias problemas, įgyvendinti žindymą remiančias, skatinančias programas, užtikrinti nariams galimybę gauti kokybišką, moksliniais įrodymais pagrįstą informaciją laktacijos ir žindymo mokslo ir praktikos srityje, suteikti nariams galimybę nuolat atnaujinti žinias, tobulinti konsultavimo įgūdžius bei pasidalinti savo patirtimi.

Asociacija vienija Tarptautinės egzaminuotojų tarybos pripažintus tarptautinius laktacijos konsultantus (IBCLC), sveikatos priežiūros specialistus (gydytojus, slaugytojas) ir kitų profesijų atstovus, visuomenės narius, kurie skatina ir palaiko žindymą ir teisę į jį.

Asociacijos tikslas: saugoti ir gerinti Lietuvos naujagimių, kūdikių, vaikų ir jų motinų sveikatą, skatinant žindymą, bei siekti kokybiškos, moksliniais įrodymais pagrįstos sveikatos priežiūros, pagalbos ir konsultacijų žindymo ir laktacijos klausimais besilaukiančioms ir žindančioms moterims, bei jų šeimos nariams.

ASOCIACIJOS VEIKLA

  • Asociacija organizuoja narių tobulinimąsi (kvalifikacijos kėlimą): konferencijas, seminarus, mokymus.
  • Rengia ir platina moksliniais įrodymais pagrįstą teorinę ir praktinę literatūrą: straipsnius, vadovėlius, metodinę medžiagą.
  • Siekia žindymo ir laktacijos konsultanto profesinės kvalifikacijos įteisinimo Lietuvoje.
  • Siekia, kad PSO/UNICEF programos „Naujagimiui palanki ligoninė“ bei „Motinai ir kūdikiui palankios bendruomenės iniciatyva“ nuostatos ir reikalavimai taptų sveikatos priežiūros standartu Lietuvoje, padeda sveikatos priežiūros institucijoms programas įgyvendinti.
  • Stebi PSO/UNICEF Tarptautinio motinos pieno pakaitalų rinkodaros kodekso įgyvendinimą Lietuvoje, renka duomenis apie Kodekso nuostatų pažeidimus, bei siekia Kodekso įteisinimo Lietuvoje.
  • Dalyvauja formuojant ir įgyvendinant valstybės sveikatos priežiūros politiką, remiančią ir skatinančią žindymą.
  • Skatina laktacijos ir žindymo mokslo vystymą Lietuvoje.
  • Atstovauja Lietuvos laktacijos ir žindymo tarptautinius konsultantus Lietuvoje ir užsienyje.
  • Teikia mokslinę, metodinę pagalbą asociacijos nariams ir kitiems asmenims, dirbantiems motinų ir jų kūdikių sveikatos gerinimo srityje, padeda ruoštis Tarptautiniam laktacijos ir žindymo konsultanto (IBCLC) egzaminui.

Kviečiame sveikatos priežiūros specialistus ir visus tuos, kurie domisi ar rūpinasi laktacija ir žindymu, tapti asociacijos nariais. Visų bendromis pastangomis galime pasiekti daug, gerindami vaikų ir motinų sveikatą.