LIETUVOS LAKTACIJOS IR ŽINDYMO KONSULTANTŲ ASOCIACIJOS ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
II. ASOCIACIJOS TIKSLAI, FUNKCIJOS, VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS
III. ASOCIACIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS
IV. ASOCIACIJOS ORGANAI
V. ASOCIACIJOS LĖŠŲ IR PAJAMŲ ŠALTINIAI
VI. LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA
VII. ASOCIACIJOS SKELBIMŲ, PRANEŠIMŲ IR SPRENDIMŲ PASKELBIMO TVARKA
VIII. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE ASOCIACIJOS VEIKLĄ PATEIKIMO NARIAMS TVARKA
IX. ASOCIACIJOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA
X. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA
XI. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA
XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Atsisiųsti įstatus: PDF