2024 m. balandžio 18 d. VNS protokolo santrauka

LLŽKA visuotinio narių susirinkimo, vykusio 2024 m. balandžio 18 d.

PROTOKOLO SANTRAUKA

LLŽKA Valdyba informuoja, kad 2024-04-18 vykusiame asociacijos VNS buvo dalyvių kvorumas ir VNS laikomas įvykusiu.

Patvirtinta:

  • Susirinkimo sekretorė – Eglė Gurčinė
  • Susirinkimo darbotvarkė
  • LLŽKA 2023 m. gruodžio mėnesio veiklos ataskaitai pritarta
  • LLŽKA 2023 m. finansinės veiklos revizijos ataskaitos išvada: Asociacija pagal galiojančius įstatus tinkamai vykdė veiklą ir naudojo išteklius
  • LLŽKA 2023 m. finansinė atskaitomybė patvirtinta
  • LLŽKA revizore patvirtinta Audronė Mulevičienė

Asociacijos narių pasiūlymai Valdybai:

Išreikštas pasitikėjimas valdybos darbu, linkima sėkmės, darnos, energijos, entuziazmo ir stiprybės einant į priekį, konstruktyvaus bendradarbiavimo su kitais profesionalų bendruomenės nariais, progresyvių idėjų ir sklandaus jų įgyvendinimo.

 

Pirmininkė – Barbora Jarašūnė
Susirinkimo sekretorė – Eglė Gurčinė

Komentarų nėra.

Parašykite komentarą