Vaikų iki 1 metų amžiaus priežiūros reikalavimai

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-93 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN75:2016 “Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”. X skyriaus “Vaikų iki 1 metų amžiaus priežiūros reikalavimai” 86.9 punktas numato, jog grupėse, kuriose yra vaikų iki 1 metų amžiaus, esant poreikiui, turi būti sudaromos sąlygos […]