Kūdikių ir mažų vaikų žindymo rėmimą ir skatinimą reglamentuoja šie Lietuvos Respublikos teisės aktai:

LR Sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. V-716
Lietuvos higienos norma HN 107:2001 „Specialios paskirties maisto produktai“
Lietuvos higienos norma HN 75:2016 “Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”
LR 2000 m. liepos 18 d. Reklamos įstatymas Nr. VIII-1871 (galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2015-11-01))
PSO/UNICEF Tarptautinio motinos pieno pakaitalų rinkodaros kodeksas