Profesinio elgesio kodeksas Tarptautinės laktacijos konsultantų egzaminuotojų tarybos patvirtintiems konsultantams (IBCLC)

Galioja : nuo 2011 m. lapkričio 1 d.

Keičia : Etikos kodeksą IBCL konsultantams, 2004 m. gruodžio 1 d.

Tarptautinė laktacijos konsultantų egzaminuotojų taryba ( angl. The International Board of Lactation Consultant Examiners®, IBLCE) yra pasaulio institucija, kuri sertifikuoja laktacijos ir žindymo priežiūros specialistus.

IBLCE buvo įkurta siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą, gerovę ir saugumą, suteikiant tarptautiniu mastu pripažintas laktacijos ir žindymo priežiūros žinias IBLCE egzamino metu. Sėkmingai išlaikę egzaminą kandidatai tampa Tarptautinės Tarybos sertifikuotais laktacijos konsultantais (toliau -IBCLC arba IBCL konsultantas).

Esminė IBCLC pareigos apsaugoti mamas ir vaikus dalis yra Tarptautinio motinos pieno pakaitalų reklamos kodekso (angl. the International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes) ir vėlesnių susijusių Pasaulinės Sveikatos Organizacijos rezoliucijų laikymasis.

Preambulė
Sąvokos ir aiškinimas
Profesinio elgesio principų kodeksas
Principas 1: Suteikti paslaugas, kurios apsaugo, skatina ir remia žindymą
Principas 2: Veikti su deramu stropumu
Principas 3: Saugoti klientų konfidencialumą
Principas 4: Pateikti pilną ir tikslią ataskaitą kitiems kliento sveikatos priežiūros komandos nariams
Principas 5: Priimti nepriklausomus sprendimus ir vengti interesų konflikto
Principas 6: Išlaikyti asmeninę vertybių sistemą
Principas 7: Laikytis profesinių standartų, kurių tikimasi iš IBCLC
Principas 8: Laikytis IBLCE drausminių procedūrų