LLZKA naryste

Metinis LLŽKA nario mokestis

€ 30.00

DĖMESIO! Pratęsdami narystę, jūs:

  1. įsipareigojate laikytis Tarptautinio motinos pieno pakaitalų rinkodaros kodekso bei jį papildančių PSO ir Lietuvos teisės aktų, Profesinio tarptautinio laktacijos konsultanto elgesio kodekso.
  2. suprantate ir sutinkate, jog pažeidimo (-ų) atveju būsite pašalintas iš asociacijos narių, o sumokėti pinigai už narystę nebus grąžinami.
Kategorija:

Produkto aprašymas

Naujas nario mokesčio dydis patvirtintas 2018-02-23 d. Visuotiniame narių susirinkime ir galioja visiems nariams, kurie narystę pratęsia vėliau nei 2018-02-23 d.

Metinį nario mokestį gali mokėti tik LLŽKA patvirtinti ir nario statusą turintys asmenys. Sumokėjus metinį nario mokestį, narystė asociacijoje pratęsiama iki einamųjų metų gruodžio 31 d. Laiku metinio nario mokesčio nesumokėję asmenys netenka nario statuso. Šiuo atveju prašome kreiptis www.lalak.lt nurodytais kontaktais.

Socialiai remtiniems asmenims, pateikusiems seniūnijos pažymą, metinis nario mokestis 10 EUR. Norėdami, kad Jums būtų pritaikyta minėta nuolaida, prašome susisiekti svetainėje nurodytais kontaktais prieš atliekant mokėjimą. Atlikus mokėjimą nuolaidos nebetaikomos.

LLŽKA narystės privalumai:
– Nuolaidos asociacijos organizuojamų konferencijų, kursų, seminarų mokesčiams;
– Mėnesiniai LLŽKA naujienlaiškiai el.paštu;
– Narių atstovavimas vyriausybinėse ir profesinėse organizacijose;
– Nemokamas įtraukimas į „ŽINDYMO KONSULTANTAI LIETUVOJE” sąrašą LLŽKA tinklalapyje (tik IBCLC);
– Regioninės, tarptautinės konferencijos, mokymai, seminarai, pagalba ruošiantis Tarptautinės egzaminuotojų tarybos pripažinto laktacijos konsultanto egzaminui;
– Informacija apie mokymus, konferencijas žindymo ir laktacijos srityje visame pasaulyje;

Narystės asociacijoje kalendoriniai metai nuo sausio 1 dienos iki gruodžio 31 dienos. Įstojus vėliau nei sausio mėnesį, gausite visą einamųjų metų medžiagą, taip pat ir konferencijų informaciją.

Mokant metinį nario mokestį, prašome atnaujinti savo duomenis.