VNS 2021 protokolo santrauka

LLŽKA Visuotinio narių susirinkimo, vykusio 2021 m. kovo 4d. PROTOKOLO SANTRAUKA.   LLŽKA Valdyba informuoja, kad 2021-03-04 vykusiame asociacijos VNS buvo dalyvių kvorumas ir VNS laikomas įvykusiu. 1.Vienbalsiai priimti šie sprendimai: Patvirtinta: Susirinkimo darbotvarkė. LLŽKA 2020 m. veiklos ataskaita. LLŽKA 2020 m. finansinės veiklos ataskaita. LLŽKA metinė finansinė atskaitomybė. Penktuoju Valdybos nariu iš rinkta Barbora…

Pilnas straipsnių versijas gali skaityti tik prisijungę nariai. Kviečiame tapti nariu ir naudotis sukaupta biblioteka bei prisijungti prie LLŽKA bendruomenės.
Prisijungti Tapti nariu