Visuotinis narių susirinkimas ir balsavimas internetu

Sveiki!

Atsižvelgdama į Lietuvos epidemiologinę situaciją, LLŽKA valdyba nusprendė organizuoti balsavimą internetu:

Visiems LLŽKA nariams iš anksto (iki 2020.03.14)  buvo išsiųsti kvietimai dalyvauti VNS ir informacija apie balsavimą internetu.

Kiekvienam LLŽKA nariui iš anksto (iki 2020.04.01) buvo išsiųsti dokumentai susipažinimui: LLŽKA VNS darbotvarkė, pirmininko metinė ataskaita, finansinė ataskaita, revizoriaus ataskaita, kandidatų į valdybą prisistatymai.

Prašome balsuoti:

 

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų pavardė (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų tel. nr. (būtina)

Ar pritariate LLŽKA VNS darbotvarkei?
 TAIP NE SUSILAIKAU

Ar pritariate visuotinio narių susirinkimo sekretorės Barboros Jarašūnės kandidatūrai?
 TAIP NE SUSILAIKAU

Ar pritariate LLŽKA Pirmininko metinei ataskaitai?
 TAIP NE SUSILAIKAU

Ar tvirtinate LLŽKA metinę finansinę atskaitomybę?
 TAIP NE SUSILAIKAU

Ar pritariate šioms kandidatūroms į LLŽKA valdybą: Pažymėkite narius, kurių kandidatūrai į LLŽKA valdybą pritariate:

1. Judita Dovydėnaitė  TAIP NE SUSILAIKAU

2. Rasa Siudikienė  TAIP NE SUSILAIKAU

3. Daiva Šniukaitė - Adner  TAIP NE SUSILAIKAU

4. Asta Vilpišauskienė  TAIP NE SUSILAIKAU

Ar pritariate sekančios kadencijos revizoriaus Eglės Gurčinės kandidatūrai?
 TAIP NE SUSILAIKAU

"Jūsų pasiūlymai LLŽKA ir valdybai:

Tvirtinu, kad turėjau galimybę iš anksto supažindinti su LLŽKA visuotinio narių susirinkimo darbotvarke ir svarstytais dokumentais.

Prašau įtraukti mano balsavimą į bendrą LLŽKA narių balsavimą.

Komentarų nėra.

Parašykite komentarą